Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/kei/public_html/stron.x14.eu/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Adoracja Najświętszego Sakramentu dla dzieci i młodzieży

Umieszczona w monstrancji Hostia otaczana jest w kościele katolickim czcią, ze względy na wiarę w to, iż obecny jest w niej Jezus Chrystus. W związku z tym adoracja Najświętszego Sakramentu jest ważnym przeżyciem dla każdego wiernego.

Warto zachęcać do niej również dzieci i młodzież. Mogą zresztą brać w niej czynny udział, czytając wraz z kapłanem wybrane teksty. Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu, na przykład po nabożeństwie majowym, śpiewana jest pieśń. Najlepiej aby było ona powszechnie znana, bo wówczas dzieci nie powinny mieć problemu ze słowami. Następnie rozpoczyna się część zwana Rozważaniem. Właśnie podczas niego młode osoby mogą na zmianę z kapłanem odczytywać wcześniej przygotowane teksty. Oczywiście warto, aby brało w tym udział kilkoro dzieci. W przerwach między rozważaniami zwykle śpiewane są pieśni. Ostatnia z nich to „Przed tak wielkim Sakramentem”. Potem kapłan przenosi Hostię z monstrancji do tabernakulum i udziela wszystkim błogosławieństwa.

Możliwa jest również taka sytuacja, że adoracja Najświętszego Sakramentu trwa właściwie cały dzień. Jedynie podczas Mszy umieszczany jest on w tabernakulum. Wówczas można przyjść do kościoła właściwie o dowolnej porze, a adoracja odbywa się w ciszy i skupieniu. Każdy modli się indywidualnie klęcząc przed wystawioną monstrancją z Hostią. Może być również tak, że wszyscy razem odmawiają różaniec. Po zakończeniu adoracji Hostia przenoszona jest z monstrancji do tabernakulum. Kapłan oraz rodzice powinni zachęcać dzieci oraz młodzież do odwiedzania kościoła podczas całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Można też wyznaczyć godziny, w których właśnie najmłodsi członkowie wspólnoty kościelnej będą razem odmawiać modlitwę różańcową. Oczywiście ważne jest również objaśnienie im znaczenie Najświętszego Sakramentu oraz jego adoracji. Chodzi o to, aby zrozumieli, że w ten sposób mogą jeszcze pełniej przebywać z Jezusem Chrystusem oraz oddawać mu cześć. Dla wielu osób ma to szczególnie duże znaczenie przez okresem Wielkiego Postu, bo pomaga dobrze się do niego przygotować.