Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/kei/public_html/stron.x14.eu/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Sakrament małżeństwa

Elementy liturgii sakramentu małżeństwa

Ważne wydarzenia w życiu katolika wiążą się z uczestniczeniem w ceremoniach kościelnych. Dotyczy to smutnych okoliczności, takich jak pogrzeb ale zwykle są one radosne – wystarczy wymienić chrzest czy ślub.

Sakrament małżeństwa symbolizuje miłość łączącą Jezusa Chrystusa i Kościół. Obrzędy sakramentu małżeństwa odprawiane są zwykle podczas Mszy świętej sprawowanej w języku obowiązującym w danym państwie. Młoda para wchodzi do kościoła, kiedy wszyscy goście są już w środku. Następnie zajmują miejsca przed ołtarzem. Kapłan wita wiernych, ale osobno zwraca się też do narzeczonych. Kolejnym elementem liturgii jest wygłoszenie homilii dotyczącej sakramentu małżeństwa, która wygłaszana jest po Ewangelii. Homilia nawiązuje również do niej. Po niej następuje liturgia sakramentu. Wszyscy powinni wówczas wstać. Natomiast kapłan zwraca się do pary i mówi:

– (Imię, imię) wysłuchaliście słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam Was, jakie są Wasze postanowienia. (Imię, imię), czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński?

– Chcemy.

– Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia?

– Chcemy.

– Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy?

– Chcemy.

W tym momencie następuje odśpiewanie „Hymnu do Ducha Świętego”, po którym dochodzi do zawarcia małżeństwa. Kapłan mówi narzeczonym, aby podali sobie prawe dłonie i powtarzali za nim słowa przysięgi. Najpierw wypowiada je mężczyzna, a potem kobieta: „Ja, (imię), biorę, ciebie, (imię), za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny, i wszyscy święci”. Wtedy kapłan mówi: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, a wszyscy zgromadzeni odpowiadają „Amen”. Teraz kapłan błogosławi obrączki i zwraca się do pary, aby je sobie nałożyli. Najpierw mężczyzna, potem kobieta powtarzają „(Imię), przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Wtedy przychodzi czas na modlitwę powszechną. Pod koniec Mszy, po odmówieniu Ojcze nasz następuje błogosławieństwo nowożeńców, a potem jeszcze uroczyste błogosławieństwo końcowe.