Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/kei/public_html/stron.x14.eu/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Obrzędy pogrzebu katolickiego

Jak wygląda pogrzeb katolicki

Podobnie jak w przypadku zawierania sakramentu małżeństwa, również pogrzeb katolicki przebiega w ściśle określony sposób. Natomiast może się on odbywać z Mszą świętą lub bez Mszy.

W pierwszym przypadku pogrzeb rozpoczyna się w kościele lub w kaplicy przycmentarnej, a w drugim można odprawiać go już na cmentarzu. Obrzędy pogrzebu katolickiego powinny składać się z następujących elementów: pozdrowienie wspólnoty, liturgia słowa, ofiara eucharystyczna, pożegnanie zmarłego.

Pozdrowienie wspólnoty – kapłan pociesza bliskich zmarłego oraz wszystkich wierzących podkreślając katolicki wymiar śmierci, jako uzyskanie możliwości życia wiecznego w lepszym miejscu;

Liturgia słowa – kapłan wygłasza homilię, która powinna nawiązywać do tematu zmartwychwstania po śmierci;

Ofiara eucharystyczna – jest to upamiętnienie śmierci Jezusa Chrystusa za nasze grzechy;

Pożegnanie zmarłego – kapłan żegna go w imieniu kościoła i poleca go Bogu.

Potem następuje odprowadzenie trumny lub urny na wyznaczone miejsce na cmentarzu, gdzie zostaje pochowana.

Pogrzeb to obrzęd liturgiczny przysługujący wszystkim wiernym, którzy zmarli. Istnieją jednak pewne wyjątki. Dotyczą one osób przygotowujących się do chrztu, nieochrzczonych dzieci, ochrzczonych przynależnych do kościelnej wspólnoty niekatolickiej. Z drugiej strony w niektórych przypadkach można też odmówić udzielenie pogrzebu kościelnego.Chodzi przede wszystkim o osoby uznane za jawnych grzeszników.

Zazwyczaj pogrzeb katolicki organizowany jest w kościele parafialnym, do którego należała zmarła osoba. Jednak istnieje też możliwość wybrania przez rodzinę innego kościoła. Wymaga to zgody księdza proboszcza. Żeby zorganizować pogrzeb trzeba zdobyć akt zgonu i ewentualnie zaświadczenie dotyczące przyjęcia przez zmarłego przed śmiercią sakramentów. Natomiast jakie są różnice pomiędzy pogrzebem katolickim a świeckim? Ten pierwszy odprawiany jest przez księdza, a drugi przez mistrza ceremonii. Przebieg pogrzebu świeckiego ustala się wraz z rodziną. Zwykle składa się on z powitania zgromadzonych, mowy pogrzebowej, odprowadzenie na cmentarz, pożegnania. Natomiast często bywa również tak, że bliskie osoby, które pochowały zmarłego w obrządku katolickim zamawiają potem w jego intencji na przykład nabożeństwo majowe.