Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/kei/public_html/stron.x14.eu/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Jak przebiega chrzest święty

Obrzędy sakramentu chrztu świętego

Przebieg obrzędów sakramentu małżeństwa czy chrztu świętego wymaga uwzględnienia wszystkich elementów liturgii oraz zachowania odpowiedniej ich kolejności.

Obrzędy sakramentu chrztu składają się z czterech części:

I. Przyjęcie dziecka – po powitaniu kapłan pyta rodziców i chrzestnych:

– Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?

– np. Anna

– O co prosicie Kościół Boży dla Anny?

– O chrzest

– Prosząc o chrzest dla Anny, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania jej w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowała Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

– Jesteśmy świadomi

– Czy jesteście gotowi pomagać rodzicom w wypełnianiu ich obowiązku?

– Jesteśmy gotowi

– Droga Anno, wspólnota chrześcijańska przyjmuje Cię z wielką radością. Ja zaś, w imieniu tej wspólnoty znaczę Cię znakiem krzyża, a po mnie naznaczą Cię tym samym znakiem Chrystusa Zbawiciela Twoi rodzice  i chrzestni.

II. Liturgia Słowa Bożego – podczas tej części chrztu kapłan czyta Pismo święte i wygłasza homilię.

III. Chrzest dziecka

Kapłan zwraca się do rodziców oraz chrzestnych z kolejnymi pytaniami:

– Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

– Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?

– Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

(Odpowiadają za każdym razem – Wyrzekamy się)

– Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

– Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

– Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

– Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Jezusie Panu naszym

(Oni odpowiadają – Wierzymy)

– Czy chcecie, aby Anna otrzymała chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy?

– Chcemy.

Kapłan polewa 3 razy główkę dziecka wodą:

– Anno, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

– Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Potem następuje namaszczenie krzyżmem świętym, włożenie białej szaty przez chrzestną i odpalenie świecy od świecy paschalnej przez chrzestnego.IV. Zakończenie – odmawia.Ojcze nasz i tak jak w przypadku przebiegu Mszy świętej kapłan udziela błogosławieństwa.