Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/kei/public_html/stron.x14.eu/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Jakie postawy i gesty przyjmujemy podczas Mszy

Postawy i gesty podczas Mszy

Msza święta składa się z kilku części, a podczas przebiegu każdej z nich należy przyjmować określone postawy oraz wykonywać odpowiednie gesty. Powinno się też w pewnych momentach odpowiadać kapłanowi. W ten sposób rzeczywiści uczestniczy się we Mszy.

Postawy i gesty, które mają wykonywać jednocześnie wszyscy wierni, mają symbolizować pewne rzeczy. Również kapłan wykonuje wiele znaczących czynności. Mają odzwierciedlać przeżycia wewnętrzne, są też elementem kultu Pana Boga. Poza tym osoby wykonujące je czują jeszcze większą przynależność do wspólnoty kościelnej. Przyjęcie określonej postawy dotyczy całego ciała, a gesty wykonuje się rękami oraz głową. Można wymienić następujące postawy liturgiczne: stojąca, klęcząca, siedząca, leżenie krzyżem, procesja. Do gestów liturgicznych należą: pokłon, podnoszenie oczu, pocałunek pokoju, znak pokoju, nałożenie rąk, rozłożenie rąk, złożenie rąk, bicie się w piersi, obmycie rąk, znak krzyża.

Postawa stojąca – wyraża szacunek

Postawa klęcząca – to typowo chrześcijańska postawa związana z uwielbieniem Boga, którą przyjmuje się podczas Mszy, nabożeństw, adoracji Najświętszego Sakramentu, prywatnej modlitwy itd.

Postawa siedząca – siedzi się w tych momentach Mszy, które związane są z wysłuchiwaniem między innymi czytań, kazania, ogłoszeń

Leżenie krzyżem – wyraża uwielbienie jeszcze bardziej niż postawa klęcząca, jest to też symbol pokuty

Procesja – polega na powolnym kroczeniu, które ma określony cel

Pokłon – znak szacunku i pokuty

Podnoszenie oczu – oznacza kierowanie duszy w stronę Boga

Pocałunek pokoju – znak pozdrowienia, braterstwa, zgody

Znak pokoju – jest wyrazem zgody z innymi

Nałożenie rąk – jest to gest związany z przekazywaniem czegoś, a jego wymowa zależy od sytuacji

Rozłożenie rąk – postawa modlitewna przyjmowana przez kapłana

Złożenie rąk – w taki sposób najczęściej modlą się wierni, co oznacza oddanie się Bogu i wzniesienie duszy do niego

Bicie się w piersi – wyraża skruchę, pokorę, żal za popełnione grzechy

Obmycie rąk – symbolizuje oczyszczenie z nieprawości

Znak krzyża – symbolizuje krzyż, na którym Jezus Chrystus oddał życie za nasze grzechy.