Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/kei/public_html/stron.x14.eu/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Części Mszy świętej

Przebieg Mszy świętej w punktach

Wykonywanie odpowiednich gestów podczas Mszy świętej związane jest ze znajomością jej przebiegu. Można wyróżnić następujące części Mszy: obrzędy wstępne, liturgia słowa, liturgia eucharystyczna, obrzędy zakończenia.

Oto jak w punktach przedstawiają się kolejne części Mszy świętej:

Obrzędy wstępne

– pieśń na wejście

– wejście kapłana i usługujących podczas Mszy osób

– pozdrowienie ołtarza – pokłon, ucałowanie i okadzenia ołtarza

– znak krzyża

– pozdrowienie ludu

– wprowadzenie do liturgii dnia

– akt pokuty

– Kyrie, czyli „Panie zmiłuj się and nami”

– Gloria – hymn pochwalny

– modlitwa dnia

– hymn do Ducha Świętego

Liturgia słowa

– pierwsze czytanie

– psalm

– drugie czytanie

– sekwencja

– aklamacja

– ewangelia

– homilia

– wyznanie wiary

– modlitwa wiernych

Liturgia eucharystyczna

– przygotowanie darów – śpiew na ofiarowanie, procesja z darami, przygotowanie darów, okadzenie darów i ołtarza, lavabo, modlitwa nad darami

– modlitwa eucharystyczna – dialog przed prefacją, prefacja – hymn dziękczynny, Sanctus, wspomnienie tajemnicy dnia, epikleza, konsekracja, aklamacja po przeistoczeniu, anamneza, modlitwa ofiarnicza, modlitwy wstawiennicze, doksologia końcowa

– obrzędy Komunii świętej – wezwanie do Modlitwy Pańskiej, modlitwa Pańska, emboliom, obrzędy pokoju, agnus Dei – „Baranku Boży”, Komunia święta, modlitwa po Komunii

Obrzędy zakończenia

– ogłoszenia

– pozdrowienia kapłańskie

– błogosławieństwo

– rozesłanie

– zejście.

Jeżeli zaraz po Mszy ma się odbyć kolejny obrzęd liturgiczny, to opuszcza się ostatnią część mszy, czyli obrzędy zakończenia. Zwykle następują tylko ogłoszenia, a błogosławieństwo, rozesłanie i zejście odbywa się po danym obrzędzie. Przebieg Mszy zmienia się też nieco jeśli ma miejsce zawarcie sakramentu małżeństwa lub chrzest święty. Z pewnością osoby, które znają przebieg Mszy świętej mogą w niej w pełni uczestniczyć. Przezywają ją w pewien sposób oraz odpowiadają w odpowiednich momentach na słowa kapłana. Bez wątpienia bardzo istotne jest przyjęcie Komunii świętej, dzięki któremu można poczuć jeszcze większe zjednoczenie z Bogiem, a także ze wszystkimi wiernymi zebranymi w kościele na Mszy świętej.